Misja


Stowarzyszenie "Jasny Promyk Słońca"
 
 

powstało w celu niesienia pomocy rodzinom w ciężkiej sytuacji życiowej oraz opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Naszą misją jest pomoc dla jak największej ilości osób które tego potrzebują.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i formy działania zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone - JasnyPromykSlonca.pl 2014-2021 r.